Spjutspetsfyndet i Apelvik.

Funnen vid stensprängning år 1883 av stensprängare August Persson vid hemmanet Apelvik. Närmare plats ej beskrivet mer än "i jorden".